Katalog

  Projeler

  Aşağıdaki proje tanımları örnek oluşturması için yazılmıştır. Kişisel tercihlerinize göre güncelleyebilir ya da tamamen başka bir proje oluşturabilirsiniz.

  Gazete Dergi Otomasyonu İkinci El Malzeme Satış Otomasyonu
  Okul Servisleri Öğrenci Yönetim Sistemi Çevrimiçi Emlak Yönetim Sistemi
  Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi Müzik Mp3 Sitesi
  Araç Kiralama Sitesi Otel Rezervasyon
  Ders Yönetim Sistemi Dershane Otomasyon Sistemi
  Stok Yönetimi Haber Sitesi
  Dosya Paylaşım Sitesi e-Kütüphane Otomasyonu
  Arkadaş Arama Sitesi Otobüs Rezervasyon Otomasyonu
  Sinema (Film Bilgileri) Arşiv Sitesi Evrak Takip Sistemi
  Bilet satış sistemi Blog Sitesi
  Kişisel Ajanda İçerik Yönetim Sistemi
  Yabancı Dil Eğitim Sistemi Forum Sitesi
  İnsan Kaynakları Sistemi Proje Yönetim Sistemi
  Son Kullanıcı Destek Sistemi Internet Bankacılığı Uygulaması
  Kargo Takip Sistemi Mezun Bilgi ve İletişim Sayfası
  Öğretmen Veli İletişim Sistemi

  1. Gazete/Dergi Abone Otomasyonu. ( Başa Dön )

   Sisteme aylık, haftalık ve günlük olmak üzere değişik yayınlar eklenebilir. Sisteme üye olan kişiler, belirli yayınlara abone olmak isteyebilir. Abonelikler bir alt düzey yönetici tarafından yönetilecektir. Abonelik bu yöneticinin onayına bağlı olacaktır. yrıca adres yönetimi de beklenmektedir. Sistemde dağıtım yapılan bölgeler tanımlanabilecektir. Aboneler adreslerini ilgili bölgelere göreli olarak verecekleridir. Bölgelere göre abone sayısı, yayınların bölgelere göre dağılımı gibi raporlar sistemden alınabilecektir.  2. İkinci El Malzeme Satış Otomasyonu. ( Başa Dön )

   Sistem yöneticisi, sisteme malzeme kategorileri oluşturulabilecektir. Kategoriler ağaç olarak oluşturulacaktır. Sisteme üye olan kullanıcılar açık artırma usulünde ikinci el malzemelerini satışa çıkarabilecektir. Alt yöneticiler sisteme üyeleri yasaklayabileceği gibi, açık artırmaya çıkarılmış ürünleri sistemden kaldırma yetkisine sahip olacaktır. Sisteme normal kullanıcılar üye olarak hizmet alabilecektir. İki türlü üye şekli mevcuttur. Açık artırmaya çıkma yetkisi birinci tür kullanıcılara verilmiştir. İkinci seviye kullanıcılar ise, sadece malzeme alabilecekleridir. Birinci tür üyelikler için, çevirim içi başvurunun onaylanması gerekmektedir.


  3. Okul Servisleri Öğrenci Yönetim Sistemi. ( Başa Dön )

   Sisteme bölgeler ve mahalleler tanımlanabilecektir. Sistemde tanımlanacak güzergahlar, tanımlı bölgeleri içerecektir. Bir güzergahta birden çok bölge olabileceği gibi, bir bölgeden birden çok güzergah geçebilecektir. Öğrenciler sisteme üye olarak, bulundukları güzergahı seçecektir. Servis araçları ise, sadece bir güzergaha atanabilecektir. Servis sürücüleri de sadece bir servis aracını idare edebilecektir. Herhangi bir anda bir güzergahın servisi değiştirilebileceği gibi, bir servisin sürücüsü de değiştirilebilir olmalıdır. Birinci seviye yönetici bölge-güzergah-servis-sürücü işlemlerini yönetebilir, ikinci seviye yönetici ise güzergahlara yerleşmek isteyen öğrencileri onaylayabilecek, yönetecektir.


  4. Çevrimiçi Emlak Yönetim Sistemi. ( Başa Dön )

   Sistemde tanımlı adres bölgelerine emlak tanımı ekleme hizmeti verilecektir. Sistemin üyeleri, yönetici tarafından adres bölgelerini seçerek, kiralamak veya satmak istedikleri emlaklarını tanımlayabilecektir. Emlak tanımı, kat bilgisi, oda sayısı, cephesi vb. gibi bilgilerle tanımlanacaktır. Sistemde iki seviyeli üyelik mevcuttur. Yetkili üyeler sisteme emlak tanımı yapabilir. Normal üyeler ise sadece emlakları sorgulayabilecektir. Yetkili üyelik, çevrimiçi başvuru sonrasında, yöneticinin onayına bağlıdır. Sistemde tanımlı alt seviyeli yöneticiler ise, belirli bölgelerde yönetici hakkına sahip olacaktır. Ancak alt yönetici, başkaca bir yönetici tanımı yapamayacaktır.


  5. Çevrimiçi Yemek Sipariş Sistemi. ( Başa Dön )

   Sistemin amacı lokantalar ile müşterilerin internet ortamında buluşturulmasının sağlanmasıdır. Adres bölgeleri şehirler ile tanımlanabilecektir. Lokantalar bulundukları bölgelere göre listelenebilecektir. Her bir lokanta için, paket hizmeti verebileceği bölgeler belirlenebilecektir. Sisteme lokantalar üye olarak kendi bilgilerini girebilecektir. Ancak lokantaların üyeliği sistem yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. Lokantalar, ürünlerini sisteme yükleyebilecektir. Normal kullanıcılar ise, sisteme birden çok adres bilgisi ile kaydolabilecektir. Normal kullanıcısı kayıtlı adreslerinden birini seçerek, ilgili bölgeye paket servisi olan lokantaları listeleyebilecek, seçtiği lokantanın menülerini görebilecek ve sipariş verebilecektir.


  6. Müzik Mp3 Sitesi. ( Başa Dön )

   Öğrencinin kendisi tanımı oluşturacaktır.


  7. Araç Kiralama Sitesi. ( Başa Dön )

   Şehirler ve şehirlerde mevcut araçlar sistemde yönetici tarafından tanımlanabilecektir. Her şehirde birden fazla şube mevcuttur. Her şube sisteme girerek, mevcut araçlarını günlük kira bedelleri ile tanımlayabilecektir. Şubeler çevirim dışı da araçlarını kiralayabilecekleri için, şubelere araçlarının kira durumlarını günleme izni verilmelidir. Sisteme üye olacak normal kullanıcılar ise, araçları listelemek suretiyle istedikleri araca karar verip, kiralama işlemini gerçekleştirebilecektir. Sisteme şubeler yönetici tarafından eklenecektir.


  8. Otel Rezervasyon. ( Başa Dön )

   Otel otomasyonu, birden fazla otelin odalarının müşteri takibinin yapılabilmesini amaçlamaktadır. Oteller birer kullanıcı olarak, sistem yöneticisi tarafından tanımlanabilecektir. Her otel, kendi oda tanımlarını yapabilecektir. Oteller, müşterilerini çevirim dışı da tanımlayabileceği göz önünde bulundurularak, otellere oda durumlarını günleme izni verilmelidir. Sisteme üye olan normal kullanıcılar ise, otel ve oda tercihleri yaparak, odalara rezervasyon yaptırabilecektir. Sistem kullanıcısı, sisteme otelleri ve odalarını tanımlayacaktır.


  9. Ders Yönetim Sistemi. ( Başa Dön )

   Ders yönetim sistemi, derslerin ve şubelerinin tanımlamalarının yapılmasını amaçlamaktadır. Ders tanımları sistem yöneticisi tarafından oluşturulabilecektir. Şubelere yönelik bilgiler ise, her şubenin sorumlusu tarafından tanımlanabilecektir. Şubelere kayıtlı öğrenciler, sadece kendilerine açık olacak ödev teslim sistemini kullanabilecektir. Şube sorumluları, şubelerinde kaynaklar, ders içeriği, derse yönelik tarih çizelgesi ve ödevleri tanımlayabilecektir.


  10. Dershane Otomasyon Sistemi. ( Başa Dön )

   Öğrencinin kendisi tanımı oluşturacaktır.


  11. Stok Yönetimi. ( Başa Dön )

   Bir işletmenin stok takibi yapılmak istenmektedir. Depo sorumlusu önceden yönetici tarafından tanımlanmış tedarikçi firmalardan mal alımı yapmaktadır. İşletme içerisindeki, üretime yönelik bölümlere malzeme çıkışı olmaktadır. Ayrıca her malzemenin birimi farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Firma içi yapılandırma işlemi (firmanın bölümleri, tedarikçi firmalar vs..) sistem yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Bölüm çalışanları, gerekli malzemeler için sipariş formu doldururlar. Depo sorumlusunun siparişi onaylaması, malzemenin çıkışının yapılması anlamına gelmektedir. Sistemden bölümlere göre malzeme siparişi, malzemeleri en çok sipariş eden bölümler gibi raporlar alınabilmelidir.


  12. Haber Sitesi. ( Başa Dön )

   Amatör bir haber sitesi geliştirilmesi istenmektedir. Sistem yöneticisi, sisteme yeni haber alanları ekleyebilecektir. Her alanın en az bir alan yöneticisi bulunmaktadır. Sistemde iki türlü haber mevcuttur. Birinci tür haber, siteye giren her kullanıcıya açıkken, diğer tip haberler, sadece üye olmuş ve üyeliği site yöneticisi tarafından onaylanmış kullanıcılara açık olacaktır.


  13. Dosya Paylaşım Sitesi. ( Başa Dön )

   Sistemde oluşturulacak mantıksal ağaç bölümleri oluşturacaktır. Bölümler içerisine, sistemin üyeleri paylaşmak istedikleri dosyalarını yükleyebilecektir. Sistem yöneticisi ilgili ağacı oluşturmanın dışında, dosyaların içeriklerine ilişkin olası şikayetlere karşı, dosyaları kaldırma yetkisine sahip olacaktır. Sisteme dosya yükleyebilmek için üye olmak gereklidir.


  14. e-Kütüphane Otomasyonu. ( Başa Dön )

   Sistemle hedeflenen, bölüm içi e-kitapların arşivinin oluşturulmasıdır. Sistem yöneticisi, kategori ağacı hazırlayabilecektir. Sistemdeki kitapları indirebilmek için, üye olmak gerekmektedir. Normal üyeler yöneticinin onaylaması şartıyla, kendi ellerindeki e-kitapları sisteme yükleme hakkına sahip ikinci seviye üyelere dönüşebilmelidir. Tüm e-kitaplara ilişkin, ayrıntılı bilgi alınması zorunludur. Sistemin ikinci kademe yöneticileri ise, sisteme yüklenen e-kitapların başlık bilgileri ile içeriklerini karşılaştırmak suretiyle hatalı bilgilerin ayıklanmasından sorumludur. Ayrıntılı sorgulamalara olanak verilmelidir.


  15. Arkadaş Arama Sitesi. ( Başa Dön )

   Sistem, üyelerin kendi aralarında tanışmalarını amaçlamaktadır. Üyeler birbirlerine sistem aracılığı ile ileti gönderebileceği gibi, iki üyenin çevirim içi olması durumunda, aynı sayfa üzerinden birbirleri ile yazışabilmelerini sağlamalıdır. Üyeler kendi arkadaş listelerini oluşturabilmelidir. Ayrıca arkadaş listesindeki her bir kişi, yine üye tarafından oluşturulmuş arkadaş tiplerine (normal arkadaş, flört, sevgili adayı, dost, �) atanabilmelidir. Sistem yöneticisi, tüm iletileri görebilecektir. Alt yöneticiler, sistem yöneticisi tarafından normal üyelerden seçilebilecektir. Alt yöneticiler, üyelikten atma yetkisine sahip olacaktır.


  16. Otobüs Rezervasyon Otomasyonu. ( Başa Dön )

   Öğrencinin kendisi tanımı oluşturacaktır.


  17. Sinema (Film Bilgileri) Arşiv Sitesi. ( Başa Dön )

   Oluşturulmuş kategori ağacına filmlerin başlık bilgileri ve afişleri ile arşivlenmesini amaçlamaktadır. Site üyeleri, sisteme yeni film ekleyebilir, kendi eklediği film bilgisini günleyebilir, silebilir. Sistem yöneticisi tüm arşiv bilgisi üzerinde her türlü hakka sahiptir. Siteye üye olmaksızın, fil aranabilir, katalog bilgileri görüntülenebilir.


  18. Evrak Takip Sistemi. ( Başa Dön )

   Sistem dışı evrak girişlerinin, evrakın ilgili bölümlere yönlendirilmesi ve dolaştırılması, yapılan işleme uygun olarak gerekli dosyaların veya yorumların evraka eklenebilmesi ve/veya dosyanın onaylanması süreçlerinin otomasyonudur. Evrakla ilgilenen bir bölüm evrakı onaylayabilir, evraka ek dosya ekleyebilir, ya da evrak üzerine bir yorumda bulunabilir. Eğer evrak bir başka bölüme iletilecekse, hangi bölüme iletilmesi gerektiği ileten bölümden alınacaktır. Sisteme bölümler ve personeller sistem yöneticisi tarafından tanımlanacaktır. Bir personel en fazla bir bölümde çalışabilmektedir. Personel ekranında, bölümüne gönderilmiş ve hali hazırla başkaca bir bölüme iletişmemiş evrakları görebilecek, üzerinde işlem yapabilecektir.


  19. Bilet satış sistemi ( Başa Dön )

   Sinema, konser, tiyatro gibi organizasyonlara çevirim içi bilet satışı sağlanmalıdır. Proje içerisinde salonlar tanımlı olmalı ve müşteriler ilgili organizasyonun yapılacağısalonda boş gördükleri koltukları üzerlerine tıklamak yoluyla satın alabilmeliler. Rezervasyon, bilet iptali gibi işlemler de sistem tasarından desteklenmelidir.


  20. Blog Sitesi ( Başa Dön )

   İnsanlar günlüklerini artık WEB ortamında saklıyorlar. Yayınların saklanması, yayından kaldırılması, yorumların yapılabilmesi tercihinin yayın tememli olarakyapılabilmesi gibi bir çok ihtiyacı benzer bir siteyi inceleyerek görebilirsiniz. Örnek olarak http://www.blogger.com/ sitesini inceleyebilirsiniz. Kullanıcılaradeğişik görünüm seçenekleri sunulması da ele alınması gereken önemli taleplerdendir.


  21. Kişisel Ajanda ( Başa Dön )

   Siteye üye olan kullanıcıların randevülerini yönetibilecekleri bir sistem hazırlanacaktır. Kullanıcılar bir güne yda belirli bir saate süresi belli olmak üzere randevu tanımlayabilecektir. Siteye ücreti ile üye olan kullanıcılar için aylık randevu sınırlaması yoktur, ancak ücretsiz üyelerin aylık kotoları sistem yöneticisi tarafından belirlenebilecektir. Ücretli üyeler istedikleri randevulerini yayınlayabilecektir. Sürükle bırak yönteminin kullanımı ile sitenin kullanımının kolayştırılması önemli bir gereksinimdir. Benzer bir sistem olarak Google Takvim ürününü inceleyebilirsiniz.


  22. İçerik Yönetim Sistemi ( Başa Dön )

   WEB sitelerinde içeriklerin takip edilmesi ve zamanla arşivlenmesi ihtiyaçları sonucu İçerik Yönetim Sistemleri ( Content Management Systems ) kavramı oluşmuştur. Temel mantığı sitede mevcut menulerin ve içeriğin dinamik olarak oluşturulması ve sitenin genel görünümünün şablon yönetimi ile değiştirilebilmesi üzerine kurulmuştur.


  23. Yabancı Dil Eğitim Sistemi ( Başa Dön )

   Sitede değişik seviyelerde kelime öğrenimine ilişkin paketler olacaktır. Paketlerin içerisinde 20 kelime olacaktır. Paketin kullanımı ise kişiye özel ezberleme bilgisinin saklanmasını temel almaktadır. Kullanıcı seçtiği paketten test çözerken, ilk seferde doğru bildiği kelimeler kullanıcının bildiği kelime olarak saklanır. Kullancının bilemediği ya da yalnış cevap verdiği kelimeler ise doğru cevabı kullanıcıya gösterilir ve kullanıcının öğrenmekte olduğu kelime olarak işaretlenir. Kullanıcının ezberleme formuülü tasarımcı tarafından oluşturulacaktır. Örneğin kullanıcı öğrenmekte olduğu kelimeye daha sonra tekrar sorulduğu 5 denemede doğru cevap verirken 6. denemede yalnış cevap verirse, kullanıcıya aynı kelime ( tasarlanacak formül gereği ) 4 defa daha sorulacaktır. Benzer bir işleyiş Word Test sitesinden incelenebilir.


  24. Forum Sitesi ( Başa Dön )

   Alışıldık forum uygulamaları Java EE ile hazırlanacaktır. Benzer sistemler incelenerek kullanıcı gereksinimleri belirlenebilir. Bu amaçlaPHP Nuke ya da PHPBB sistemlerini inceleyebilirsiniz.


  25. İnsan Kaynakları Sistemi ( Başa Dön )

   Firmalara üye firmalar aldıkları kontor kadar yeni iş alımı tanımlama ve tanımlanan işe belirli sayıda başvuru alabilme hakkı tanınacaktır. Sisteme üye olan iş arayacak kişiler ise bir gün içerisinde belirli sayıda işe başvurmak koşuluyla işlem yapabilecektir. Firmalar kendilerine yapılacak başvurular için belirli sıralama kriterleri tanımlayabilecektir. Başvuru yapan kişi bu değerleri girmekle zorunludur. Firma verilen cevaplara göre başvuruları sistem üzerinde sıralama şansı olacaktır. Kullanıcılar üyelikleri ile beraber ayrıntılı bir CV hazırlama imkanı bulacaklar, her iş başvurusunda benzer bilgileri bir daha girmek zorunda kalmayacaktır. Benzer bir sire olarakYenibiriş.com'u inceleyebilirsiniz.


  26. Proje Yönetim Sistemi ( Başa Dön )

   Sistemde birden çok proje tanımlanabilecektir. Tanımlanan proje modülleri ve alt modülleri belirlenebilecek, kaynaklar ( çalışan insanlar ) tanımlanabilecektir. Modüller ya da alt modüller görevlerden oluşacaktır. Her bir görev sistemde tanımlı bir kişiye ya da kişilerden oluşan bir takıma atanabilecektir. Görevlerin başlangıç ve bitiş süreleri belirlenebilecektir. Sistemin belirli bir tarih aralığında görünümü grafik olarak çıkarılabilinmelidir. Kişilerin yüklendikleri görevler listelenebilmeli, bir modülün tamamlanma oranı ayrılan iş gücüne göre hesaplanarak modüller raporlanabilmelidir. Genel olarak MS Project uygulamasını örnek alabilirsiniz.


  27. Son Kullanıcı Destek Sistemi ( Başa Dön )

   Proje ve ürün satış sonrası verilen destekler çevirimiçi ortamda müşterilerin taleplerini iletmeleri, alınan iletinin bir kişi tarafından ilgili kişilere iltilmesi ya da iletim işlemi için hazırlanan kuralların işletimi ile sağlanır. Bu proje kapsamında destek verilecek alan ürün kullanıcılarından öte yazılım projelerinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların bildirilmesini amaçlamaktadır. Müşterinin birden çok tanımlanabilecek elemanları kullanım esnasında karşılaştıkları hataları, modül seçmek üzere, gerekli alanları doldurmak suretiyle ( zaman, hata mesajı, adres çubuğunun değeri, hangi işlem yapılırken ortaya çıktığı, kullanıcının amacı, sistemin verdiği cevap vb.) yazılım firmasına iletecektir. İletiler doğrudan bir görevli tarafından karşılanabileceği gibi, proje yöneticisi gibi bir kişi tarafından ilgililere atanabilecektir. Hatanın düzeltilmesi sonucunda üretilecek cevap kişinin durumuna göre müşteriye iletilecektir. Müşteriyle doğrudan iletişim kurmasına izin verilen kişilerin iletileri doğrudan müşteriye gönderilirken, cevap verme hakkına sahip olmayanların cevapları cevap verebilen diğerleri tarafından üzerinde değişiklik yapılabilecek şekilde müşteriye iletilebilecektir.


  28. Internet Bankacılığı Uygulaması ( Başa Dön )

   Bir bankanın birden çok şubesi ve bu şubelerinde açılmış hesaplar mevcuttur. Bir kişinin birden fazla hesabı olabilecektir. Sistem sadee internet bankacılığı olarak çalışmayacak, ayrıca banka memurunun gişe işlemlerini de kapsayacaktır. Proje kapsamında havale, eft, para çekme ve yatırma işlemleri yapılabilecektir. İşlemlerin internet bankacılığı üzerinden yapıldığı durumlarda (kullanıcının kendi işlem yaptığı durumlarda) her işlemin ücreti kadar miktar ilgili hesaptan düşecektir. Bu miktar sistemde dinamik olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde gişe görevlisinin yaptığı işlemlerin ücretleride belirlenebilcektir, ancak gişe görevlisi kendi insiyatifi ile bu bedeli sıfırlayabilecektir. Proje ekibinin kararına bağlı olarak YTL dışında döviz hesaplarıda açılabilecektir.


  29. Kargo Takip Sistemi ( Başa Dön )

   Bir kargo firması için şubelerin, taşıyıcıların ve müşterilerin tek bir ortamda çalışabilmesine olanak verecek bir sistem tasarlanacaktır. Şube çalışanı, aldığı bir kargoyu, ebat ve ağırlığını girerek ilgili müşteri üzerine kaydedebilecek, gidecek adresi belirleyecektir. Gidecek adresle beraber kargonun en son varacağı şube de tesbit edilecektir. Toplanan kargolar araca yüklendiği zaman kargonun yola çıktığı bilgisi sistemde saklanacaktır. Benzer şekilde kargo ilgili şubeye ulaştığı zaman ulaştığı bilgisi de sistemde saklanmalıdır. Kargo en son geldiği şubeden kuryeye teslim edilmesi ve müşteriye verilmesi durumları sistem üzerinden izlenebilmelidir. Müşteri sistem üzerinden kargolarını takip edebilmeli, sahibine teslim edilmemiş kargolar için açıklamalar ekleyebilmelidir.


  30. Mezun Bilgi ve İletişim Sayfası ( Başa Dön )

   Bölümümüzden mezun olan mühendislerin hem bölümleriyle hem de mezun arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmasını sağlayacak bir sistem olmalıdır. Mezunlar hakkında gereken tüm bilgileri tutmalıdır. Mezunlar veya bölüm yönetimi haber, staj veya iş ilanı, duyuru ve benzeri girdiler yapabilmelidir. Üye olma ve üyelikten çıkma işlemlerinin yanı sıra güncellemelerin e-posta yoluyla ne sıklıkta iletilmesi gerektiği de belirlenebilmelidir. Sistemi çekici hale getirmek amacıyla fotograf ve vidyo gönderileri yapılabilmeli ve tüm gönderiler yönetici onayı aldıktan sonra görünür olmalıdır.


  31. Öğretmen Veli İletişim Sistemi ( Başa Dön )

   Öğretmen ve küçük yaşta çocuğu olan veli arasında kayıtlı ve resmi iletişimi sağlayan bir platform olarak düşünülebilir. Okuldaki kayıtlı tüm öğrenciler sisteme kaydedilir. Sistemin giriş kısayolu okulun web sayfasında paylaşılır. Okul sitesinden sisteme yönlenen veli kendine ve çocuğuna ait bilgilerden bazılarını girerek sisteme giriş yapar. Yönetici ve öğretmenlerin sınıfa duyuru yapma yetkisi olacaktır. Veli yönetime ve öğretmene mesaj gönderebilecektir. Okulun yönetimi isterse öğrencinin devam, yemek, sağlık ve ödev takip bilgilerini veli ile sistem üzerinden paylaşabilecektir. Okuma dahil yapılan tüm işlemler zaman damgasıyla kayıt altına alınacak ve resmi belge niteliği taşıyacaktır.