YBS409- İleri Programlama (2021 Güz)

Undergraduate course, Korkut Ata University, Management Information Systems, 2021

Dersin amacı java dilinde nesneye yönelik programlama yapmaktır. Dersi alanlar java bileşenleri, sınıf ve nesne yapısı hakkında bilgi sahibi olur.

Notlandırma

Ödevler %40 (4 ödev) + Final Sınavı %60

Kaynaklar