YBS409- İleri Programlama (2021 Güz)

Undergraduate course, Korkut Ata University, Management Information Systems, 2021

Dersin amacı java dilinde nesneye yönelik programlama yapmaktır. Dersi alanlar java bileşenleri, sınıf ve nesne yapısı hakkında bilgi sahibi olur.

 • 1.Hafta - Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımı
 • 2.Hafta - Nesneye Yönelik Programlama Temelleri
 • 3.Hafta - Java Programlama Diline Giriş (Ödev 0- https://classroom.github.com/a/TeSuH938)
 • 4.Hafta - Operatörler
 • 5.Hafta - Program denetimi
 • 6.Hafta - Nesnelerin başlangıç durumu ve temizlik
 • 7.Hafta - Nesne dizileri
 • 8.Hafta - Paketler
 • 9.Hafta - Kalıtım
 • 10.Hafta - Polimorfizm
 • 11.Hafta - Arayüzler ve soyut sınıflar
 • 12.Hafta - İstisnalar

Notlandırma

Ödevler %40 (4 ödev) + Final Sınavı %60

Kaynaklar