BMB310-Bilgisayar Mühendisliği Projesi-1 (2023 Bahar)

Undergraduate course, Korkut Ata University, Computer Engineering, 2023

Bu proje dersinin amacı; öğrencilerin bireysel veya grup olarak bir sistematik içerisinde verilen bir konuyu araştırma, kavram geliştirme, gerekirse uygulamaya dönüştürme, raporlama ve sunma becerilerini geliştirmek, karşılaşılabilecek olumsuzlukları/riskleri azaltma ve en önemlisi alınan ödevi belirli bir proje planı kapsamında takip ederek zamanında bitirme alışkanlıklarının güçlenmesini sağlamaktır. Bu ders ile öğrencinin mühendislik çerçevesinde proje geliştirmesi amaçlanır. Projeler; yazılım, donanım, bilgisayar bilimleri, iletişim ve kontrol gibi alanları kapsar.

Notlandırma

  • %100 Proje

Duyuru, Ödev ve Tartışmalar

Yer ve Zaman

  • Microsoft Teams (Uzaktan)
  • TBA